mBDL For PC – (Windows 7, 8, 10 & Mac) – Free Download

Rate this post

mBDL is an innovative mobile app that enables users to locate and connect with businesses and services in their local area. With mBDL, users can quickly and easily find businesses and services that meet their specific needs, and connect with those businesses in order to get the best possible service. mBDL makes it easy for users to find the businesses and services they need, when they need them.

Do you know the technical specifics of mBDL for PC? Why not get to know those aspects before we discuss the downloading and installation processes?

mBDL Andorid App Summary

The mBDL application developer is Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. They listed the mBDL under the Maps & Navigation category on Play Store. The latest user count of the mBDL is more than 270353. With a 0.0, the latest 1.15.0 of the mBDL is holding a good position for users.

The latest update date of the mBDL is May 12, 2022, meaning that it has the latest features. You cannot use it on your PC without using an Android emulator. The most popular and best emulators are BlueStacks Emulator, Memu Emulator, Nox Player Player Emulator.

If you need a complete guide on how to use the mBDL on your PC using the right emulator, we’ve discussed the methods in this article.

mBDL App Specification
App Name: mBDL On Your PC
Devoloper Name: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Latest Version: 1.15.0
Android Version: 5.1
Supporting OS: Windows,7,8,10 & Mac (32 Bit, 64 Bit)
Package Name: pl.gov.lasy.bdl
Download: 270353+
Category: Maps & Navigation
Updated on: May 12, 2022
Get it On:

Download

mBDL Download & Install for PC: Windows 10/8/7

Planning to run mBDL on the computer is not impossible. In fact, with the help of BlueStacks android emulator, you can finally run the mBDL and other apps on your computer just fine. Here are the possess and steps you need to know:

  • It all starts by downloading the BlueStacks Android emulator. It’s very easy to use, and has apps ready to go.
  • Download the BlueStacks emulator and install it on your computer. Decline the other app installation offers as you install it.
  • Finish up the installation and you’ll see Play store on the starter page that comes installed in BlueStacks.
  • Click open the Play store app, log into your google account, and search for mBDL on the search bar.
  • You’ll get it on the first result. Click on the search result and start the installation by clicking install.
  • Once installed, you can launch it from both your desktop and BlueStacks starter page where the app will add a shortcut.

Features of mBDL for PC

zainstalowana aplikacja mBDL.

1. Aplikacja mobilna pozwalająca na bezpośredni dostęp do map lasów na telefonach i tabletach.
2. Podstawową zawartością aplikacji są leśne mapy tematyczne BDL.
3. Użytkownik ma również możliwość wyświetlenia predefiniowanych podkładów rastrowych, np. mapy topograficznej lub ortofotomapy lotniczej/satelitarnej.
4. Aplikacja umożliwia korzystanie z map nadleśnictw oraz parków narodowych w trybie offline.
5. Opis taksacyjny dla lasów wszystkich form własności zawiera m.in. gatunki drzew i krzewów występujące w danym miejscu.
6. Aplikacja

mBDL App Overview and Details

Aplikacja mBDL (mobilny Bank Danych o Lasach) umożliwia bezpośredni dostęp do map lasów na telefonach i tabletach. Podstawową zawartością aplikacji są leśne mapy tematyczne BDL, takie jak: mapa podstawowa, drzewostanowa, form własności, siedlisk leśnych, zbiorowisk roślinnych, mapa łowiecka, zagospodarowania turystycznego oraz zagrożenia pożarowego i czasowych zakazów wstępu do lasów. Poza mapami branżowymi, użytkownik ma możliwość wyświetlenia predefiniowanych podkładów rastrowych, np. mapy topograficznej lub ortofotomapy lotniczej/satelitarnej, a także map z zewnętrznych serwisów WMS. Adresy najpopularniejszych serwisów, np. dane o charakterze katastralnym, ortofotomapa czy serwis GDOŚ, są zapisane w aplikacji na stałe, co ułatwia ich wykorzystanie. Inne, dowolne serwisy WMS można podłączyć wpisując konkretny adres URL, który jest następnie zapamiętywany w aplikacji.
Po wcześniejszym pobraniu odpowiednich danych, aplikacja działa również w sytuacji braku łączności z siecią Internet. Mechanizm pobierania danych do pracy offline umożliwia korzystanie z map nadleśnictw oraz parków narodowych. Razem z mapami, które zapisywane są w postaci rastrowej, dla lasów PGL LP pobierane są dane wektorowe z atrybutami opisowymi.
Z poziomu aplikacji mBDL użytkownik ma dostęp w trybie online do pełnego opisu taksacyjnego dla lasów wszystkich form własności. Opis taki zawiera m.in. gatunki drzew i krzewów występujące w danym miejscu, ich szczegółowy opis, adres leśny, wskazania gospodarcze i wiele innych informacji.
Aplikacja wyposażona jest dodatkowo w szereg przydatnych w terenie funkcjonalności: pomiar powierzchni i odległości, zapis punktu z lokalizacji GPS lub ze wskazania na mapie, zapis trasy oraz prostą nawigację do wskazanego punktu. Zapisane punkty i trasy można wyeksportować w postaci pliku KML, wysłać w świat w dowolny sposób lub zaimportować na innym urządzeniu, na którym też jest zainstalowana aplikacja mBDL.
W mBDL można wyszukać wydzielenia leśne na podstawie tzw. adresu leśnego, działki ewidencyjne lub punktu za pomocą jego współrzędnych. Narzędzie to działa podobnie jak wyszukiwanie w portalu internetowym.
W menu Pomoc dostępna jest również instrukcja opisująca podstawowe funkcjonalności, z którą warto się zapoznać na początku użytkowania aplikacji.
Deklaracja dostępności: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/deklaracja-mbdl

Whats New In this mBDL?

1. Wprowadzono możliwość zapisu zdjęć przy punktach i trasach.
2. Wprowadzono możliwość udostępnienia lokalizacji bezpośrednio w menu aplikacji.
3. Wprowadzono mechanizm sprawdzania dostępnych aktualizacji.
4. Wprowadzono mechanizm aktualizacji danych lokalnych (offline).
5. Zmodernizowano grafiki w kilku ekranach aplikacji.
6. Poprawiono błędy w wybranych funkcjonalnościach.

Conclusion

The mBDL application has been a great way to improve my productivity. I have been able to keep track of my work and my goals more effectively. The application has also allowed me to connect with other professionals who share my goals. Overall, the mBDL application has been a great way to improve my productivity and my professional network.

Downloading and installing the mBDL for PC should be an easy task as you know the steps by now. If you found the tutorial helpful, or need more assistance, comment now.

Disclaimer

We refer the ownership of This mBDL to its creator/developer. We don’t own or affiliate for mBDL and/or any part of it, including its trademarks, images, and other elements.

Here at amadis-soft, we also don’t use our own server to download the mBDL. We refer to the official server, store, or website to help our visitors to download the mBDL.

If you have any query about the app or about amadis-soft, we’re here to help you out. Just head over to our contact page and talk your heart to us. We’ll get back to you ASAP.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0

Related Posts

Speedometer, Distance Meter For PC Or Laptop Windows(7,8,10) & Mac

Rate this post A speedometer is a device used to measure the speed of a moving object. It does this by measuring the distance the object has…

GIS Herceg Novi For PC – Latest Version For Windows (Free Download)

Rate this post Herceg Novi is a town on the Adriatic Sea in Montenegro. It is located in the Bay of Kotor and is surrounded by mountains….

GPS Navigation (Wear OS) For PC – Free Download On Windows 7, 8, 10 And Mac

Rate this post GPS Navigation is one of the most popular features on Wear OS. It allows you to see your location and navigate to your destination….

Olsztyn Metro Map Offline For PC (Windows And Mac) Free Download

Rate this post The Olsztyn Metro Map Offline is a detailed map of the Olsztyn metro system. It includes all of the metro lines and stations in…

Live Earth Cam – Webcams For PC | Download And Install (Windows 7, 8, 10 And Mac)

Rate this post The Live Earth Cam project is a global network of webcams that captures live footage of our planet and makes it available online. Our…

GPS Coordinates For PC | How To Install Windows 7, 8, 10 & Mac

Rate this post A GPS coordinate is a set of numbers that identifies a specific point on Earth. Coordinates can be used to pinpoint a location on…

Leave a Reply

Your email address will not be published.